top of page

Süt dişleri tedavi edilmeli mi?

Süt dişli dönem ile bunu izleyen karışık dişli dönem gelişimin en aktif olduğu döneme rastlarlar. Yani gelişim ve büyümenin büyük bir bölümü, süt dişlerinin geliştikleri ve ağızda bulundukları döneme rastlamaktadır. Bu nedenle, kısa süre ağızda kalacakları düşüncesi ile, tedavilerinin önemsenmemesi büyük bir hatadır. Süt dişleri de tıpkı kalıcı dişlerde olduğu gibi tedavi edilmelidir. "Nasıl olsa değişecek!" düşüncesiyle bu dişlerin çekilmesi pek çok problemlere neden olur.

Çocuklarda süt dişlerinin önemi nedir?

 1. ·         Çocukların büyüme ve gelişim sürecinde süt dişlerinin önemi büyüktür. Süt dişleri; yaşamın başlangıcında sütle olan beslenmeden sert ve çeşitli tipte beslenmeye geçmeyi sağlarlar. Süt dişleri ilk yaşlar sırasında besinlerin sindirime hazırlanmaları için zorunlu bir unsur olarak kabul edilirler.

 2. ·         Süt dişleri; çocukta çok sık görülen küçük travmalara karşı altlarındaki sürekli diş germlerini korurlar ve onların zararlı dış etkenlerden uzak, normal bir şekilde gelişimlerini sağlarlar.

 3. ·         Alt ve üst süt dişleri normal kapanış yaptıkları taktirde, alt çenenin normal bir pozisyon almasına yardım ederler ve altı yaş dişlerini en iyi şekilde sürmesini sağlarlar.

 4. ·         Süt dişleri; sürekli dişlere rehberlik etmektedirler. Süt dişleri ne kadar sağlıklı olursa, alttan gelecek olan sürekli dişler de o kadar sağlıklı sürerler. Süt dişlerinin dönem dönem düşmeleri, sürekli dişlerin de buna uygun olarak çenelerdeki yerlerini almalarını ve oklüzyona katılmalarını sağlar.

 5. ·         Süt dişi dizisi, çiğneme fonksiyonunu yerine getirmekle, dolaylı olarak çenelerin gelişiminde yararlı olur. Çiğneme kaslarının çalışması ile çenelerin orantılı bir şekilde gelişimi sağlanır.

 6. ·         Süt dişleri, konuşma ve fonasyon üzerinde de etkilidirler. Ön süt dişleri eksik olduğunda bazı sesli harflerin söylenişi bozulur.

 7. ·         Süt dişleri estetik açısından da çok önemlidir. Özellikle okul çağı çocukları diş eksikliği söz konusu olduğunda birbirleriyle alay etmektedirler.

 

Çocuklarda diş tedavisinin amacı nedir?

 1. ·         Ağrının giderilmesi

 2. ·         Çürüğün daha fazla ilerlemesinin önlenmesi

 3. ·         Enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi

 4. ·         Dişlerdeki madde kayıplarının giderilmesi

 5. ·         Çiğneme

 6. ·         Konuşma

 7. ·         Estetik

 8. ·         Süt dişlerinin normal düşme zamanlarına kadar ağızda kalmasının sağlanması

Erken çekilmek zorunda kalan süt ve sürekli dişlerin yaratacağı komplikasyonlar nelerdir?

 1. ·         Yer kaybı sonucu oluşan çapraşıklıklar

 2. ·         Maloklüzyon (alt ve üst dişlerin yanlış kapanışı) oluşması

 3. ·         Çiğneme fonksiyonunun azalması (özellikle arka dişlerin erken çekimi sonucu)

 4. ·         Konuşma yeteneğinin gelişiminde azalma (özellikle ön dişlerin erken çekimi sonucu)

 5. ·         Psikolojik rahatsızlıklar (özellikle ön dişlerin kaybına bağlı olarak)

 6. ·         Estetik olumsuzluklar

 7. ·         Dil itme alışkanlığı

 

bottom of page